ภาษีที่ดิน
Uncategorized

ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รู้จักกันดีพอหรือยัง ใครต้องเสียเท่าไหร่กันบ้าง?

รู้จัก ภาษีที่ดิน แล้วก็สิ่งก่อสร้าง ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงแคว้นที่และก็ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป SANOOK MONEY ได้ทำเป็น Q&A บ้าน เพื่อเข้าใจง่ายเพิ่มมากขึ้น โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ปัญหา : ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างเป็นอย่างไร?

คำตอบ : เจ้าของที่รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง จำเป็นต้องเสียภาษีอากร อีซี่ พาส ที่ข้อบังคับกำหนดไว้ให้กับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น
ปัญหา : เริ่มจ่ายภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างเมื่อไร?

คำตอบ : ในปี 2563 กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายช่วงเวลาการปฏิบัติการเรื่องภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างฯ อย่างเช่น การเลื่อนระบุจ่ายภาษีจากเมษายน 2563 เป็นส.ค. 2563 Pool villas เพื่อหน่วยงานแคว้นมีเวลาทำงานมากเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนี้ข้อบังคับลูกอีก 8 ฉบับยังไม่เรียบร้อย

ปริศนา : ชนิดที่ดินที่จำต้องเก็บภาษี?

คำตอบ : ที่ดินมี 4 จำพวก อย่างเช่น ทำการเกษตร, ที่อยู่ที่อาศัย, Villas Phuket อื่นๆที่ไม่ใช่ทำการเกษตร-ที่พักที่อาศัย (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) รวมทั้งรกร้างว่างเปล่า

ปริศนา : ที่ดินทำการเกษตรแบ่งเก็บภาษีเช่นไร?

คำตอบ : ค่าที่ดิน 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% SALE VILLA หรือเสียภาษีอากรล้านละ 100 บาทต่อปี
ราคาที่ดิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 300 บาทต่อปี

ราคาที่ดิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% VILLA FOR RENT หรือเสียภาษีอากรล้านละ 500 บาทต่อปี

ค่าที่ดิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 700 บาทต่อปี แบบบ้านสองชั้น

ค่าที่ดิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1% PHUKET VILLA หรือเสียภาษีอากรล้านละ 1,000 บาทต่อปี

ภาษีที่ดิน

ปริศนา : มีข้องดเว้นสำหรับที่ดินทำการเกษตรของบุคคลปกติหรือไม่?

คำตอบ : มีหมายถึงไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปี แรก (ปี 2563-2565) รวมทั้ง ปีที่ 4 เป็นต้นไป (2556) ได้รับการละเว้นภาษีในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาทเป็นการถาวร Pool Villa

ปัญหา : ภาษีบ้าน-คอนโด เก็บกรุ๊ปไหน?

คำตอบ : เก็บภาษีในกลุ่มของผู้คนที่มีบ้านมากยิ่งกว่า 1 ข้างหลัง วิลล่าภูเก็ต โดยจะนอกจากคนมีบ้านหลักแรกแค่นั้น

ไขทุกปัญหาที่ค้างคาใจ ให้กับทุกๆท่าน

ปริศนา : จำพวกที่อยู่ที่อาศัยเป็นเจ้าของที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง และก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัว (บ้าน+ที่ดิน) เก็บภาษียังไง?

คำตอบ : บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10 ล้านบาท จะได้รับการละเว้นภาษี POOL VILLA PHUKET ทั้งยังในกรุ๊ปบ้าน รวมทั้งบ้าน+ที่ดิน (ถ้าหากเป็นบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02% พอๆกับ 200 บาทต่อปี
บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10-50 ล้านบาท บ้าน+ที่ดิน จะได้รับการละเว้น แม้กระนั้นเฉพาะบุคคลบ้าน อัตราภาษี 0.02% หรือล้านละ 200 บาท (ส่วนบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02%)

บ้านข้างหลังหลักราคา 50-75 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน Sale Villas Phuket (RU) รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.03% หรือล้านละ 300 บาท

บ้านข้างหลังหลักราคา 75-100 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.05% หรือล้านละ 500 บาท

บ้านข้างหลังหลักค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท

ปัญหา : กรณีไหนบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรบ้าน-ที่ดิน?

คำตอบ : บุคคลปกติเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ที่ดิน มีชื่อในทะเบียนสำมะโนครัวในวันที่ 1 ม.ค. 2563 แล้วก็บ้านมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านสิ่งเดียวค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี
*ในกรณีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างที่บุคคลปกติมีชื่อเป็นเจ้าขจอง PHUKET VILLA แม้กระนั้นไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัวและไม่ได้ไปให้เช่า นับว่าเป็นบ้านข้างหลังอื่นจำเป็นต้องเสียภาษีอากรตามธรรมดา

ปัญหา : จำพวกที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) เก็บภาษียังไง?

คำตอบ : ที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) รวมทั้งที่ดินรกร้างเก็บภาษีในต้นแบบเดียวกัน ดังต่อไปนี้
ค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 3,000 บาท

ค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 4,000 บาท Sale Villas Phuket (RU)

ค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 5,000 บาท

ค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 6,000 บาท

ราคา 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 7,000 บาท

*ภาษีสถานที่รกร้างว่างเปล่าปรับเพิ่มในอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่ว่าอัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%

ภาษีที่ดิน

ปริศนา : มีเงินทองหรือที่ดินอื่นใดได้รับการละเว้นภาษีอีกไหม? POOL VILLA PHUKET

คำตอบ : เงินที่ได้รับการงดเว้นภาษีหมายถึงเงินของเมืองที่มิได้หาผลประโยชน์เงินทองที่ใชเพื่อคุณประโยชน์สาธารณะ (เมือง/เอกชน), องค์การสหประชาชาติ สถานที่ฑูต รวมทั้งทรัพย์สมบัติศูนย์กลางของคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรร แล้วก็นิคมอุตสาหกรรม

ปัญหา : ในเมื่อภาษีที่ดิน-สิ่งก่อสร้างเข้ามาแทนที่การจัดเก็บภาษี PHUKET VILLA บำรุงแคว้นที่และก็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้เสียภาษีเดิมจะต้องทำเช่นไร?

คำตอบ : นายมุ่งมาดปรารถนา พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการเงิน กล่าวว่า การบรรเทาภาระหน้าที่ภาษี คนที่เคยเสียภาษีอากรโรงรือนแล้วก็ที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ และก็จำเป็นต้องเสียภาษีอากรมากขึ้นจากเดิมเนื่องจากว่าข้อบังคับนี้ จะได้ทุเลาภาระหน้าที่ภาษีของส่วนต่างเมื่อเทียบกับภาษีที่เคยเสียในปี 2562 ดังต่อไปนี้
ปีที่ 1: ภาษีเดิมปี 2562 + 25% ของส่วนต่าง

ปีที่ 2: ภาษีเดิมปี 2562 + 50% ของส่วนต่าง RENT AND BUY VILLA PHUKET

ปีที่ 3: ภาษีเดิมปี 2562 + 75% ของส่วนต่าง

ข้อมูลต่างๆที่คุณควรจะรู้

ปริศนา : คนที่เสียภาษีอากรที่ดินควรจะจัดการทำยังไง รวมทั้งมีขั้นตอนหรือแนวทางการอะไรบ้าง? RENT AND BUY VILLA PHUKET

คำตอบ : คนที่จำเป็นต้องเสียภาษีอากรที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง จะต้องเช็กบัญชีรายการที่ดินของตนให้ถูก แม้ผิดจำต้องสามารถยื่นคำร้องต่อประธานเขตแดนเพื่อขอปรับแก้ให้ถูกได้โดยทันที, buy villa phuket ตรวจตราพื้นที่แบบประเมิน และก็จ่ายภาษีภายในช่วงระยะเวลาที่ระบุ

ปริศนา : จะประเมินค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ห้องเช่ายังไง ใช้หลักเกณฑ์ใดประเมิน?

คำตอบ ใช้ราคาประเมินเงินทุนของกรมธนารักษ์มาใช้ แล้วก็สำหรับปี 2563 นี้ให้นำบัญชีราคาประเมินฯ ปี 2559 – 2562 มาใช้
ปัญหา : เสียภาษีอากรที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างพอดีไหน?

คำตอบ เทศบาล, หน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.), จังหวัดกรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา (ไม่รวมหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด) เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงเขตแดน

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.